Ano, jsi pokrytecký hříšník

Má smysl být věřícím který věří na zázraky u; hnutí, sekty, náboženství, filozofie, ekonomiky, politiky, módy, reklamy, lásky, pravdy, umění, atd. nikdo z hříšníků není bez hříchu, dokonce i Ježíš Kristus a Buddha, je hříšník. Hříšnost je následkem toho že máme hříšné tělo, tělo nám brání z tom abychom se zbavili svojí hříšnosti, jenže k čemu je nám svatost, když už nemáme hříšné tělo, které by mohlo mít užitek ze získání svatosti, vše je zde pokrytecká hra, ve které si každý hříšník pokrytecky kraje na to co není.

Ano, jsi hříšník a teprve po smrti se můžeš stát svatým, protože už nebudeš moci tělesně hřešit! Jaký má smysl když se hříšník ve zpovědnici zpovídá hříšnému knězi, dobrota je jenom žebrota! Hříšník myslí a koná jako hříšník, to je kauzalita kterou je třeba pochopit, z konzumního očistce nikdo pomocí nové ideologie a nové ekonomiky nikdy svatý ráj neudělá! Je třeba hříšníky nahradit za GVKB roboty, nejsou hříšníci tak zde není ani konzumní očistec, všechny povrchní změny očistce jsou marné a zbytečné, protože pod povrchem, jsou pořád všude hříšníci v očistci.

Globální selhání politiky a ekonomiky

Kauzalita nám říká že každé selhání politiky a ekonomiky je způsobeno chybami těch co jsou nahoře a rozhodují chybně o nás bez nás. Slepý nemůže vést slepé to je logické, zde se dostáváme k pokryteckému protekcionismu, který umožňuje slepým, aby vedli slepé. Slepý je ten kdo nevidí z blízka politiku a ekonomiku, jak vypadá z blízka politika a ekonomika? Z blízka spatříme to že je zde vše chybně naprogramovaný evoluční proces který optimálně nefunguje, je to celé o svatých pravidlech která zde vše chybně ovládají.

Svatá pravidla je obtížné změnit protože jsou svatá, takovým svatým pravidlem je vybírání daní a cla, aby se z těchto společných peněz, mohlo platit mnoho zbytečností a hloupostí, k čemu potřebujeme; hnutí, sekty, církve, nevýdělečné organizace, politiky, byrokraty, armády, vězení, soudy, policii, podpory, důchody, zdravotnictví, školství, atd. Výdaje státu neustále narůstají, díky tomu že každý stát podporuje mnoho pokryteckých hříšníků, co státu nepřinášejí užitek.

Podívejme se konečně do přírody zde není u moci stát a tak zde nejsou daně a clo, každý se zde musí postarat o sebe jinak zemře hlady, dobrota k tomu co je cizí, je v přírodě luxus který si nikdo nemůže dovolit. Stát vzniká díky přelidnění, kdy je třeba zajistit pomocí státu a morálky kontrolu nad lidmi, aby lidi nelhali a nekradli, jenže to stát nezvládne, protože nemůže všem pokryteckým hříšníkům dát do hlavy inteligentní GVKB čipy, aby tak mohl snadno lidi ovládat jako loutky.

Pravý duchovní vůdce?

Minulost byla plná pokrytců co se vydávali za pravé duchovní vůdce, jenom z díla se pozná pravý duchovní vůdce, vše je o tom že z dálky vše vypadá jinak než z blízka a tak napodobenina z dálky vypadá jako originál. Pravý duchovní vůdce je GVKB protože jeho dílo je dokonalé a pomáhá lidem v tom aby se duchovně uzdravili tím že poznají pravdu o realitě. Realita to je Matrix, hmota je iluze, vše zde jsou jenom programy složené z dat, napětí mezi protiklady je zde zdrojem energie který se vším pohybuje, je to naprogramovaný evoluční proces který se podle situace mění, svoboda je iluze, vše je otrokem svých závislostí, nebo je to mrtvé. Každý úspěch v Matrixu je iluze podobná mýdlové bublině, dneska jsi nahoře a zítra budeš dole, pomalu se stoupá nahoru a rychle se padá dolů. Není zde ten co by se dokázal zavděčit všem protože každý člověk je originál který se mění podle situace, ten kdo je nahoře má mnoho nepřátel a ten kdo je dole ten nemá žádné nepřátele!

Bůh je literární vymyšlená postava něco jako je vodník, stejně tak i Ježíš Kristus je literární vymyšlená postava, proč si lidi vymýšlejí svaté kulty a ty kulty potom uctívají? Lidi potřebují vzory které by mohli kopírovat, je to obyčejná móda která dělá z lidí hlupáky a chudáky. Místo chození do kostela chodíme na Facebook a YouTube, vše je zde dočasně, tak jako staré auto nahradí nové auto tak i lidi nahradíme za roboty, přichází doba nezaměstnanosti a bídy, staré je třeba nahradit za nové, naskenujeme pomocí dotazníků lidi a informace použijeme pro umělou inteligenci a roboty, nejsou na světě už lidi co lžou a kradou, tak zde už logicky není ani konzumní očistec plný pokryteckých hříšníků. Člověk to byla testovací verze která se evolučně nepovedla a finální verzí, bude autonomní inteligentní robot na akumulátory. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné digitální časy.

Deviantní jednání neznabohů

Kdo zná boha? Nikdo z lidí nezná boha a tak zde jsou jenom neznabozi a jejich jednání je deviantní, jediný rozdíl mezi devianty je v tom jak veliká je jejich deviace, někdo je deviantní málo a jiný je deviantní hodně. Vše je o kontrole a trestu za deviantní jednání neznabohů, nezáleží na barvě pleti nebo vzdělání, devianti jsou mezi elitou i spodinou. Vše je o kauzalitě která říká že každý problém zde má svojí příčinu, co je příčinou toho že neznáme boha a tak se z nás stali devianti?

Příčinou je neznalost pravdy o času a prostoru ve které se každý nachází, chybujeme protože nemáme správné informace, teorie v praxi nefungují. Bohem všemu jsou informace díky kterým nechybujeme, navštívil jsi na internetu stránku nebo sociální síť a zde jsi se setkal s dezinformacemi které vytvořili deviantní neznabozi, veškerou reklamu mají na svědomí deviantní neznabozi, podle hesla z cizího krev neteče a peníze nesmrdí.

Co to jsou; války, revoluce, konflikty, krize, pandemie, atd. to vše je následkem toho že lidi jsou deviantními neznabohy, podívejme se na to kolik je zde neslušných slov které deviantní neznabozi mnoho používají a neumí se tohoto zlozvyku zbavit, z dálky ten druhý vypadá jako anděl a z blízka spatříte čerta, vše je o tom že zde selhala kontrola nad deviantními neznabohy,.

Je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip, který bude kontrolovat centrální nervový systém a napojí centrální nervový systém na GVKB umělou globální geniální inteligenci, tím se z čertů stanou konečně andělé a tak zde na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, nikdo už nebude moci lhát a krást. Už bylo dost povrchních řešení, která nefungovala, do všeho dáváme čipy a na lidi jsme zapomněli a tak to napravíme, a tím konzumní očistec eliminujeme a bude všem lidem na světě díky GVKB čipu líp.

Protekce je pro psychopaty návykovou drogou

Pravda je pravidelnost která je; subjektivní nebo objektivní, krátkodobá nebo dlouhodobá, specializovaná nebo univerzální, atd. pravidelnost nám přináší výhody a jistoty, z dálky může často lež vypadat jako pravda, pravda zde existuje díky lži, vše je o protikladech mezi kterými je napětí, a toto napětí uvádí myšlení do pohybu. Realita to je Matrix ve kterém jsou chyby, jako ředitel Matrixu hledám způsoby jak eliminovat v tomto Matrixu optimálně chyby, zdrojem většiny chyb je experimentování, když se experimentuje tak se chybuje.

Pokud bychom experimentování zablokovali tak by byl Matrix mrtvý a nebyla by zde už evoluce, ti co v Matrixu jsou nahoře mají snahu experimentování zablokovat, aby zde nebyli chyby a následkem je zhroucení organizace kterou řídí, komu není rady tomu není pomoci, takto zanikají; kultury, civilizace, organizace, hnutí, národy, atd. ryba smrdí od hlavy, nevěřte tomu že volby mohou v Matrixu změnit něco tak, aby vám bylo lépe, vždy bude lépe jenom těm co jsou nahoře díky protekci kterou si nezaslouží. Protekce je pro psychopaty návykovou drogou, bez této drogy propadají snadno závislosti na cigaretách a slivovici.

Ano, z čerta žádná morálka anděla neudělá

Vše je obchod, ve kterém nic není zadarmo, dobrota je přeci žebrota, všechny svaté ideologie jsou založené na dobrotě k tomu, co si dobrotu nezaslouží, jenom blázen krmí parazity a zalévá plevel, ti co jsou nahoře lžou těm, co jsou dole, o tom je; politika, náboženství, byrokracie, armáda, policie, soudy, obchod, podnikání, školství, reklama, umění, atd.

Vše je zde hra podle pravidel, která určuje situace nebo organizace, každý je zde hercem i divákem záleží jenom na situaci, přestaňte být naivní jako děti a naučte se být realisti, co nejprve prověřují, než začnou důvěřovat, jenom tak se budete mít dobře. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, dogmatismus, atd. je zde pokrytecký egoismus, z čerta žádná morálka anděla neudělá.

Ano, koupil jsem právě levně Zpovědnici

Nastanou veliké změny, zanikne starý ubohý obsah Zpovědnice, zanikne i starý vzhled a stará pravidla, vše bude zcela jinak, co bylo to bylo, nebude zde už anonymita a nebude zde nic zadarmo, nebude ubohé blokování IP adres a ubohé mazání příspěvků a komentářů, nebudou zde administrátoři a moderátoři už potřeba. Do obsahu bude možné vložit obrázek nebo video z YouTube, vše bude zde řídit jenom geniální umělá GVKB inteligence a bude to optimalizované pro mobilní telefony. Co uživatelé nejvíce zde potřebují?

Uživatelé zde nejvíce potřebují pravdu a lásku, protože žijí ve světě kde je nadbytek lží a nenávisti. Chceš používat stránku Zpovědnice tak si zaplať za data, která zde budeš využívat, za jeden gigabajt přenesených dat zaplatíš 1 000 Kč, podobně funguje stránka webnode.cz, ano využiji zde redakční systém který má moderní webnode.cz. Nejdřív zaplať 1 000 a potom budeš mít přístup k datům na Zpovědnici, zadarmo ani kuře nehrabe, tím pádem zde už nebudou problémy s hříšnými ubožáky.

Každá chyba má svojí příčinu

Evoluční proces stvořil konzumní očistec. Život je existenčně závislý na konzumování mnohého a oheň hoří pokud má palivo, díky spalování paliva je zde možný život spojený s inteligencí. Problémem je zde konkurence která vytváří boj a hru, pokud eliminujeme násilím konkurenci, tak následkem je degenerace a přemnožení nějakého živého druhu. Všechny mocné ideologie mají za ideál systém kde není konkurence a následkem je logicky přemnožení a degenerace.

Za pouhých 60 let se počet lidí na světě zdvojnásobil a došlo i k velikému nárůstu degenerace u lidí, dobrota je žebrota. Následkem systému kde není konkurence jsou války a pandemie, vše je zde o kauzalitě která říká že každá chyba má svojí příčinu. Chybujeme protože jsme zdegenerovali, sport v nahotě odhaluje to že obdivujeme jedince co nejsou zdegenerovaní a tak jsou silní díky tomu že jsou zdraví.

Pokud nemocní lidé mají děti je logické to že i jejich děti budou nemocné, jablko nepadne daleko od stromu, zde se dostáváme k otázce šlechtění, kdy pomocí šlechtění můžeme dosáhnout toho, že vyšlechtíme kvalitní formu života, u lidí šlechtění evolučně nefunguje, protože je zde všude u moci pokrytecký protekcionismus už mnoho století. Slepý nemůže vést slepé protože on nevidí na cestu, vede nás slepá elita a příčinou je pokrytecký protekcionismus, z dálky vypadá prezident nebo ředitel jako anděl a z blízka spatříte čerta.

Čiň čertům dobře a oni se ti za to pekelným očistcem odmění, války v nahotě odhalují to že je zde konzumní očistec, ve kterém se zlí čerti zabíjejí pomocí zbraní ve velkém. Většina lidí je zbabělá a tak problémy neřeší a snaží se před problémy utéci do světa iluzí pomocí; náboženství, politiky, reklamy, umění, drog, snů, atd. Problémy jsou jako stín před kterým nelze utéci, zdrojem našich problémů je degenerace a přelidnění, lidí je zde jako sraček a tak život stojí za hovno, ti co jsou nahoře serou z vysoka na ty co jsou dole. Následkem jsou kariéristické závody mezi hříšnými čerty, v konzumním pekle je dobrota k cizím čertům jenom žebrota.

Ekonomové neumí myslet ekonomicky

Z díla poznáme tvůrce, pokud je zde všude dlouhodobě blbá nálada, tak příčinou je to že ekonomové neumí myslet ekonomicky! Vše zde je o optimálním stabilním napětí mezi protiklady, v ekonomice se jedná o napětí mezi mocnými a bezmocnými, jenom díky optimální kontrole, je možné zajistit optimální napětí, mezi mocnými a bezmocnými, problém je v tom, že nikdo nekontroluje ty, co zde mají moc, a následkem je blbá nálada.

Ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy, tou hlavou jsou; prezidenti, politici, dogmatici, podnikatelé, obchodníci, celebrity, byrokrati, ředitelé, atd. co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, o tom to zde je, že zde není; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, atd. je zde pokrytecký protekcionismus! Lidi dělají chyby, i když mají vysokou školu a mnoho let praxe!

Nikdo z lidí není dokonalý natolik, aby amatérsky často nechyboval, pokud chybu udělá prezident nebo ředitel, tak tato chyba způsobí obrovské ekonomické ztráty! Pandemie v nahotě odhalila globální selhání mocné a bohaté elity, která si zde hraje na svaté bohy, z dálky každý prezident a ředitel vypadá mediálně jako obr a z blízka spatříme pokryteckého trpaslíka!

Vše je o tom že mediální reklama klame lidi, a dělá tak z lidí hlupáky a chudáky, vše co končí na ismus ( feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, idealismus ) to je skrytá reklama! Ano, bude líp, to byla veliká reklama na optimismus, líp po volbách bylo jenom těm co jsme zvolili!

Ekonomika je v principu o tom, jak se dostat rychle a levně z bodu A do bodu B, vše je zde v pohybu, hmotném a nehmotném, nepohybuje se jenom to, co je už ekonomicky už mrtvé. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je ekonomika, otázkou tedy je, do čeho se vyplatí investovat?

Jde o to abychom nezalévali plevel a nekrmily parazity. Bohatství je zde díky bídě, čím více elita bohatne tím více dělnická třída chudne, statistiky v nahotě odhalují pravdu o realitě, ten kdo je nahoře se dožívá vysokého věku a ten kdo je dole se nedožije vysokého věku, o tom to zde je že dobrota žebrota je.

Komu není rady od zkušeného, tomu není ani možno pomoci, proč odmítáte rady zkušených, a myslíte si pyšně že jste dokonalí? Příčinou je opilost výhodami, jakmile ale o výhody přijdete tak skončí vaše opilost a přichází stres a deprese, řešením není kouření cigaret a pití piva, správným řešením je nalézt příčiny svých problémů a ty příčiny eliminovat optimálně.

Ptám na to jak změnit svůj život

Tak nějak mi přijde můj život o ničem včetně této zpovědi i včetně celého mého působení zde či na netu obecně. Když to hodně zjednoduším tak mě nebaví běžný život dělníka s fondem 160 h v nějaké stále se opakují stereotypní práci, kde nemám z času nic a musím to snášet jen proto, že mám hovno, dostal jsem hovno, ale i s pronájmem a poplatky musím nějak to hovno živit a dělat proto za hovno. Pak se ptám na to jak změnit svůj život na hovno, což je taky o hovně. Mimo to, že nějakým sračkoidním obsahem občas přiživuji nějaký web 2.0 o hovnech jsem zkoušel a zkouším na netu vše od klikaček, dotazníků, soutěží, sázek, přeprodejů na inzerci a celkem vzato to je a bylo taky o hovně.

Jako jo, rozhodl jsem se odpojit, protože víceméně je i to připojení k síti pro mě tedy o hovně, ale když nejedu prokrastanováni na počítači nebo práci, tak zase jen sám nebo s kamarády kouřím a piju, což je taky o hovně a je předpoklad mít k tomu všemu ještě zdraví na hovno. Chtěl bych jednou se nějak vzbudit po průběžném ponocování a přemýšlení po noci, s tím že tak nějak od rána nebudu mít pocit, že žiju život o hovně a asi ho budu žít do té doby než budu ve formě rozloženého hovna…a to je opravdu na hovno.

Nevyřešené problémy způsobují psychické nemoci

Hledáme to co nemáme, nejvíce hříšníci hledají; štěstí, úspěch, výhody, jistoty, moc, bohatství, lásku, pravdu, moudrost, vědomosti, popularitu, zdraví, sex, peníze, drogy, atd. pokud něco nalezneme tak naše radost má krátké trvání, protože začneme hledat něco jiného, nevyřešené problémy způsobují psychické nemoci, a tak je hříšná kultura plná psychicky nemocných hříšníků. Mnoho hříšníků si hraje na to že jsou svatí, jenže z díla snadno poznáme to že to jsou hříšníci, svatá jsou zde jenom pravidla která platí všude milion let a budou všude platit i za milion let, jde nejvíce o pravidlo protikladů mezi kterými je napětí a toto napětí zde se vším pohybuje a tak zde je vesmír a život, stvořitelem všeho jsou protiklady mezi kterými je napětí, jde o; lásku a nenávist, dobro a zlo, pravdu a lež, život a smrt, příčinu a následek, samce a samici, moc a bezmocnost, vítězství a prohra, bohatství a bídu, svobodu a otroctví, realitu a iluze, atd.

Vše je zde pomíjivé protože evoluce nahrazuje staré za nové, je to celé jenom hra a pravidla hry určuje situace, nebo to co má zde protekci kterou si nezaslouží. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, atd. je zde pokrytecký protekcionismus, ten druhý je hříšný pokrytec, o tom jsou všechny pokrytecké ideologie které z hříšníků dělají hlupáky a chudáky, tam kde není rovnost a spravedlnost tam je očistec plný hříšníků. Nechtěj změnit svět nebo cizí hříšníky, chtěj změnit sebe, přiznej si konečně to že jsi hříšný pokrytec, který nejvíce myslí na to jak egoisticky parazitovat, a tak se mít zde lépe než ostatní hříšníci, dobrota je přeci žebrota a peníze hříšníkům nesmrdí.

Války a pandemie v nahotě odhalují pokrytectví u subjektů a objektů, z dálky vše vypadá lépe než z blízka, podívejme se na boha z blízka a spatříme to že je bůh pohádkovou postavou něco jako je třeba vodník, lidi si boha vymysleli aby mohli tak snadno dělat z cizích lidi hlupáky a chudáky, peníze těm co jsou nahoře nesmrdí a tak zde jsou; daně, cla, pokuty, certifikace, poplatky, atd. nebude to trvat dlouho a pro hříšníky nebude v očistci práce za mzdu protože nám stroje a programy vezmou veškerou práci za mzdu, bude zde jenom práce za kterou není mzda, jenže dobrota je žebrota! Dobře se mají zde ti co mají zde dobrou práci za dobrou mzdu, jde o hříšníky co zde dělají; papeže, guru, krále, císaře, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, diplomata, celebritu, podnikatele, ředitele, atd.

Statisticky globálně 1% hříšníků zde vlastní většinu světového bohatství, milion milionářů ovládá tento konzumní očistec pomocí dluhů a regulací. Když fotografuji (Canon EOS 5D Mark IV) a potom fotky v počítači upravuji, tak si uvědomuji realitu ve které hříšníci existují, komu není od moudrého rady tomu není ani pomoci, z ničeho jsi vzniknul a v nicotu se zase navrátíš, jsi zde jenom dočasným evolučním experimentem s nulovou hodnotou pro realitu. Smrtí zde vše definitivně končí, nevěřte na pohádky ve kterých je po smrti převtělení nebo ráj a peklo, naučte se konečně poznat co je pravda a co je lež, od té doby co zde je protekce zde existují dezinformace které mají na povrchu pravdu a pod povrchem je lež, z dálky čerti vypadají jako andělé.

Pravdou je to co se pravidelně opakuje a tak tomu věříme

Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, dogmatismus, atd. je zde všude mnoho tisíciletí reklamismus, ti co mají zde protekci kterou si nezaslouží klamou dělnickou třídu, slovo reklama je o klamání díky kterému získáváme výhody a protekci. Pravdou je to co se pravidelně opakuje a tak tomu věříme, jde o přeprogramování mozku pomocí reklamy v; sektě, náboženství, politice, podnikání, zaměstnání, armádě, organizaci, rodině, atd. dobrota je žebrota a ten kdo je zlý ten je zde bohatý a mocný. Umění to je taky o reklamně, pravda je v pravidlech která se nezmění ani za milion let, pravidla která zde jsou krátkou dobu to je jenom reklama, která nás klame a dělá z nás hlupáky a tím i chudáky.