Každá hodnota je chráněná ohraničením

Problém nastane, pokud existenční hodnoty nejsou chráněné optimálním ohraničením, dobrota je žebrota! Pandemie, ekonomická krize, revoluce, válka, bída, nezaměstnanost, kriminalita, vysoké daně, drogy, dluhy atd. je evolučním trestem za to, že zde existenční hodnoty, nejsou chráněné optimálním ohraničením.

Pokud nemůže hospodář optimálně chránit svoje hospodářství před zloději a parazity, tak brzo o svoje hospodářství přijde, náš centrální nervový systém je v situaci hospodáře, který nemůže optimálně trvale bránit tělo před zloději a parazity a následkem je nemoc a smrt. Mozek je obrazně často v situaci, kdy hraje hru o výhody, ve které nemůže vyhrát, protože soupeř je ve výhodné situaci, je to jako ve válce, kdy se malý národ nemůže bránit velikému národu, který má mnohem větší armádu.

Co je to stát? Stát je egoistický parazit, který si mediálně hraje na moudrého hospodáře. Vše je zde o tom, že cizí peníze elitě nesmrdí, nadbytek pro mocnou elitu, je zde díky nedostatku pro dělnickou třídu, co je dovoleno mocným, to je přísně zakázáno bezmocným! Není zde nikde na světě u moci demokracie, všude je u moci dogmatická totalita, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a nikdo nebude stát zbaběle opodál, o tom je dogmatická totalita.

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, z díla ale poznáme to, že v konzumním pekle vládnou hříšným čertům jenom hříšní čerti a v konzumním pekle nejsou nikde svatí andělé. Ráj to byla testovací verze, která se evoluci nepovedla a tak finální verzí je pro lidi konzumní očistec. Smrt prezidenta to je mediální tragédie, miliony mrtvých ve válce, nebo díky pandemii, to je mediálně jenom statistika.

Ano, jsi pitomec

Pokud lidi žijí mnoho tisíciletí v pitomé kultuře, tak je logické že se ze všech lidí stali pitomci, ten druhý není; vůl, svině, blázen, blbec, psychopat, deviant, ubožák, zmetek, neznaboh, hříšník atd. ten druhý je pitomec, co dělá po celý život samé pitomosti. Jaký má potom smysl chodit k demokratickým politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom staří pitomci. Kolik je na světě lidí, tolik je na světě i pitomců, všichni jsou pitomci, jenom já nejsem pitomec, o tom je naše egoistické pokrytectví.

Bylo zde v minulosti mnoho snah o to jak eliminovat pitomost z naší civilizace, problémem je že pitomost zde hluboko evolučně zakořenila a tak všechny snahy o to eliminovat pitomost jsou naivní a marné. Z pitomce nikdo neudělá slušného člověka, tak jako z nuly nikdo neudělá číslo, jedinou možností je nahradit pitomce za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou zde už nikde pitomci, tak zde nejsou s pitomci logicky žádné problémy.

Adolf Hitler je ukázkovým příkladem pitomce ve vysoké státní funkci, následkem byla druhá světová válka, ve které zemřelo zbytečně mnoho pitomců. Z díla poznáváme to, že ten druhý je pitomec, který stvořil pitomé dílo, podívej se do zrcadla na pitomce, přiznej si konečně to, že jsi pitomec, který dělá jednu pitomost za druhou.

Základem pro zdravou psychiku, je si přiznat to že jsem pitomec, všechno co končí na …ismus, ( feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, centralismus, kariérismus, protekcionismus, dogmatismus atd.) to je pitomá ideologie, která evolučně nefunguje! Největší koncentrace pitomců je na sociálních sítích, jako je; Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, WordPress, Lidé, Zpovědnice atd. Rozděluji cizí lidi na úspěšné a neúspěšně pitomce.